Holandshamn (Aust-Lofoten)

Adresse:

Digermulveien 918 A, 8324 Digermulen

Se Leknes (Vest-Lofoten) for mere informasjon.

Se kalenderen nedenfor for tidspunkt for gudstjenester og hverdagsskole for barn.

Alle er hjertelig velkommen!

Epost:

Kalender

.

Annonser er ikke tilgjengelig for øyeblikket

.

©2019 Den læstadianske forsamling.