©2019 Den læstadianske forsamling.

Forsamlingen driver en bibelsk utsendingsvirksomhet og arrangerer storsamlinger på mange steder i vårt land. Nedenfor finner du informasjon om denne virksomheten for dette halvåret.

Nærmere informasjon om adresser og tidspunkter for de ulike samlingsstedene, finner du under menyvalget Forsamlinger i Norge.

Rocky Stream

Finnmark

Troms og Nordland

23 - 24 november : Gratangen

8 desember : Fossbakken

Sør-Norge

Utsending fra

Ofoten og Lofoten​

22 - 24 november : Drag

23 - 24 november : Tromsø

Utsending fra Lappmarken

Fellessamlinger for Norge

Nyttårssamling Leknes

31 desember, 1 - 2 januar