Den læstadianske forsamling

På disse nettsidene finner du en kortfattet informasjon om Den læstadianske forsamling (de førstefødte), om hva vi tror og hvordan du kan komme i kontakt med oss. Forsamlingens offisielle navn er Den opprinnelige apostolisk lutherske førstefødtes forsamling.

I vår forsamling forkynnes et levende Guds ord, på mange steder i Norge – fra Kirkenes i nord til Porsgrunn i sør, i Sverige, Finland, Danmark, andre land i Europa, samt USA og Canada.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger om Guds ord, våre gudstjenester er åpne for alle. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om oss.

Alle er velkommen!

©2023 Den læstadianske forsamling.