Den opprinnelige apostoliske lutherske førstefødtes forsamling er også kjent som Den læstadianske forsamling (de førstefødte). Forsamlingen forkynner Guds ord mange steder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, andre land i Europa, samt USA og Canada.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger om Guds Ord. Samlingene er åpne for alle. Ta gjerne kontakt om det er noe du ønsker å vite mer om.

På disse nettsidene finner du informasjon om hva vi står for og hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Soloppgang over hveteåker

Informasjon om korona-situasjonen

Vi følger situasjonen tett og myndighetenes retningslinjer følges av våre forsamlinger.  Når det igjen blir mulig å holde samlinger vil oppdatert informasjon om samlingstidspunkt finnes under hver forsamling.

 

Ta gjerne kontakt med oppgitt kontaktperson i hver enkelt forsamling ved behov.

v.

På disse nettsidene finner du en kortfattet informasjon om Den læstadianske forsamling (de førstefødte), om hva vi tror og hvordan du kan komme i kontakt med oss. Forsamlingens offisielle navn er Den opprinnelige apostolisk lutherske førstefødtes forsamling.

I vår forsamling forkynnes et levende Guds ord, på mange steder i Norge – fra Kirkenes i nord til Porsgrunn i sør, i Sverige, Finland, Danmark, andre land i Europa, samt USA og Canada.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger om Guds ord, våre gudstjenester er åpne for alle. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om oss.

Alle er velkommen!

©2019 Den læstadianske forsamling.