Den læstadianske forsamling

Bergen

.

Se kalenderen nedenfor for tidspunkt for gudstjenester og hverdagsskole for barn.

Alle er hjertelig velkommen!

Kontaktperson og telefon:
Randi Lysen
97103043
Epost:
post@laestadianerne.no

Henter annonser

©2023 Den læstadianske forsamling.