Den læstadianske forsamling

Forsamlingen driver en bibelsk utsendingsvirksomhet og arrangerer storsamlinger på mange steder i vårt land. Nedenfor finner du informasjon om denne virksomheten for dette halvåret.

Nærmere informasjon om adresser og tidspunkter for de ulike samlingsstedene, finner du under menyvalget 'Forsamlinger i Norge'.

shutterstock kjollefjord

Finnmark

iStock 116597498-small

Troms og Nordland

shutterstock sornorge

Sør-Norge

Utsending fra Ofoten og Lofoten

Utsending fra Lappmarken

Ingen utsending fra Lappmarken til Norge i 2021.

Fellessamlinger for Norge

©2020 Den læstadianske forsamling.