Den læstadianske forsamling

Forsamlingen driver en bibelsk utsendingsvirksomhet og arrangerer storsamlinger på mange steder i vårt land. Nedenfor finner du informasjon om denne virksomheten for dette halvåret.

Nærmere informasjon om adresser og tidspunkter for de ulike samlingsstedene, finner du under menyvalget 'Forsamlinger i Norge'.

shutterstock kjollefjord

Finnmark

iStock 116597498-small

Troms og Nordland

shutterstock sornorge

Sør-Norge

Utsending fra Ofoten og Lofoten

Utsending fra Lappmarken

Ingen utsending fra Lappmarken til Norge i 2021.

Fellessamlinger for Norge

Sommersamlingene 2021 gjennomføres slik:

Ballangen: 23 - 25. juli

Bjerkvik: 26 - 28. juli

Narvik: 29. juli - 1. aug

Leknes: 5. aug - 8. aug

Klokkeslett blir annonsert på hjemmesiden under den enkelte forsamling.

Alle samlinger blir overført digitalt.

©2020 Den læstadianske forsamling.